b_350_250_16777215_0_0_images_2016.2017_ikony_kintorr.jpg

 

Szanowni Państwo! Budżet Rady Rodziców zależy od wpłat każdego Rodzica.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci, Prezydium

Rady zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat tytułem

składek na działalność Rady Rodziców. 50zł od rodziny prosimy wpłacać u

skarbników klas lub grupy przedszkolnej lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem jaka klasa,

grupa przedszkolna imię i nazwisko dziecka oraz RR.

 

Numer konta Rady Rodziców:

 

63102054020000000203845849