21 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00, zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte!

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do danej szkoły podstawowej od 1 września 2023 roku jest potwierdzenie woli przyjęcia, w terminie od dnia 21 kwietnia 2023 roku od godz. 12:00 do dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej od 1 września 2023 roku. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 można dokonać na dwa sposoby:

  • elektronicznie logując się do systemu Nabór 2023 www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa i  postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w dokumentach;
  • osobiście, składając potwierdzenie woli przyjęcia w szkole podstawowej.

     Wzór oświadczenia znajdziecie Państwo poniżej w załącznikach.

Potwierdzenie woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice, którzy złożyli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem jego zamieszkania.

Rodzice dzieci, którzy złożyli zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej, nie składają oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia.