b_350_250_16777215_0_0_images_2016.2017_ikony_kintorr.jpg

 

Szanowni Państwo! Budżet Rady Rodziców zależy od wpłat każdego Rodzica.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci, Prezydium

Rady zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat tytułem

składek na działalność Rady Rodziców. 50zł od rodziny prosimy wpłacać u

skarbników klas lub grupy przedszkolnej lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem jaka klasa,

grupa przedszkolna imię i nazwisko dziecka oraz RR.

 

Numer konta Rady Rodziców:

 

63102054020000000203845849

 

 

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Zielonej Górze,

Rada Rodziców gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły.

Podstawą funduszu są dobrowolne składki wpłacane przez rodziców uczniów naszej szkoły.

Szczególnymi zadaniami Rady Rodziców jest działanie na rzecz

pomocy:

- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania,

odzieży, podręczników,

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym (przedszkolnym),

- dofinansowanie lub sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

- nagrody rzeczowe dla szczególnie wyróżniających się uczniów lub zespołów artystycznych,

sportowych działających w zespole,

- zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego (w zależności od potrzeb zespołu),

- inne, co do których decyzję podejmuje Zarząd Rady Rodziców.

- Rada Rodziców może dofinansować poszczególne klasy Zespołu (Wniosek o dofinansowanie

składa wychowawca lub przewodniczący klasowej Rady Rodziców).