5.09.2023 r. - zebrania w grupach przedszkolnych
8.11.2023 r. - zebrania w grupach przedszkolnych
17.01.2024 r. - zebrania w grupach przedszkolnych
6.03.2024 r. - zebrania w grupach przedszkolnych
8.05.2024 r.- zebrania w grupach przedszkolnych
12.06.2024 r- zebrania w grupach przedszkolnych
 
Konsultacje odbywają się według harmonogramu podanego przez wychowawczynie poszczególnych grup oraz w zależności od potrzeb nauczycieli i rodziców.