WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ ŚWIETLICOWĄ W DNIACH:

2, 23, 24, 25, 26 MAJA 2023r.

Świetlica w tych dniach będzie czynna od 7 do 16

Wniosek należy złożyć do 25.04.23 r.

O nas

   Szkolna Świetlica w Zespole Edukacyjnym nr 1 zapewnia uczniomzorganizowaną opiekę wychowawcza,

stwarza warunkido nauki własnej , zabawy i rekreacji.

Zadaniami świetlicy szkolnej w ZE1 jest:

               Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do

nauki własnej , zabawy i rekreacji.

                                   Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania

z dóbr kultury,rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.