"Prosimy o dołączenie do składanych dokumentów podpisanej

 
informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do
 
przedszkola(Obowiązek informacyjny RODO)".
 
 
- Instrukcja przesyłania dokumentow przedszkole  ZOBACZ
 
- Instrukcja potwierdzenia woli przyjęcia ZOBACZ
 
- Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia  ZOBACZ
 
- Zarządządzenie Prezydenta Miasta w sprawie terminów postępowania rekrutucyjnego
  i uzupełniającego do miejskich przedszkoli   ZOBACZ
 
- Informator dla rodziców    ZOBACZ

 

- Harmonogram rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole  ZOBACZ

 

- Obowiązek informacyjny RODO  ZOBACZ

 

- Wniosek o przyjęcie do przedszkola  ZOBACZ

 

- Oświadczenie o wielodzietności  ZOBACZ

 

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  ZOBACZ

 

- Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych  ZOBACZ

 

- Oświadczenie dziecko posiadające rodzeństwo ZOBACZ