1. W czasie przerwy wakacyjnej (urlop w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zielonej Górze) rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie.
  2. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym:
    1. podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice do dyrektora wybranego przez siebie przedszkola w terminie do 20 maja każdego roku,
    2. opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice z góry w przedszkolu, do którego zostało dziecko skierowane według stawek tam obowiązujących,
    3. wniosek do pobrania w sekretariacie ZE1.
5.09.2023 r. - zebrania w grupach przedszkolnych
8.11.2023 r. - zebrania w grupach przedszkolnych
17.01.2024 r. - zebrania w grupach przedszkolnych
6.03.2024 r. - zebrania w grupach przedszkolnych
8.05.2024 r.- zebrania w grupach przedszkolnych
12.06.2024 r- zebrania w grupach przedszkolnych
 
Konsultacje odbywają się według harmonogramu podanego przez wychowawczynie poszczególnych grup oraz w zależności od potrzeb nauczycieli i rodziców.