1. W czasie przerwy wakacyjnej (urlop w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zielonej Górze) rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie.
  2. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym:
    1. podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice do dyrektora wybranego przez siebie przedszkola w terminie do 20 maja każdego roku,
    2. opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice z góry w przedszkolu, do którego zostało dziecko skierowane według stawek tam obowiązujących,
    3. wniosek do pobrania w sekretariacie ZE1.