zebrania z rodzicami: 7 września 2023

                                   23 listopada  2023

                                   11 stycznia 2024

                                   14 marca 2024

                                    23 maja 2024

przed zebraniami nauczyciele są dostępni -konsultacje

     

konsultacje: 26  października 2023

                     25 kwietnia 2024