Harmonogram rekrutacji do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny  2024/2025
oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 92.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego jest opublikowany na  stronie:

https://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8898/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych_na_rok_szkolny_2024_2025/

załącznik: