Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra  nr 91.2024  z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Dokumenty te są już opublikowane na stronie Miasta Zielona Góra

https://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8896/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2024_2025/

załącznik: