ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE  W 

ZESPOLE  EDUKACYJNYM NR 1

w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

Zajęcia dodatkowe,sportowe i koła   ZOBACZ