V 686B

 WP 20161004 16 51 32 Pro

WP 20161004 16 51 53 Pro  WP 20161004 16 52 08 Pro

WP 20161004 16 51 27 ProWP 20161004 16 51 21 ProWP 20161004 16 51 07 Pro

 

Szkolna Świetlica w Zespole Edukacyjnym nr 1 zapewnia uczniomzorganizowaną opiekę wychowawcza,

stwarza warunkido nauki własnej , zabawy i rekreacji.

Zadaniami świetlicy szkolnej w ZE1 jest:

               Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do

nauki własnej , zabawy i rekreacji.

                                   Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania

z dóbr kultury,rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.