V 686B

 WP 20161004 16 51 32 Pro

WP 20161004 16 51 53 Pro  WP 20161004 16 52 08 Pro

WP 20161004 16 51 27 ProWP 20161004 16 51 21 ProWP 20161004 16 51 07 Pro

 

Szkolna Świetlica w Zespole Edukacyjnym nr 1 zapewnia uczniomzorganizowaną opiekę wychowawcza,

stwarza warunkido nauki własnej , zabawy i rekreacji.

Zadaniami świetlicy szkolnej w ZE1 jest:

               Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do

nauki własnej , zabawy i rekreacji.

                                   Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania

z dóbr kultury,rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.

Kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w

czasie świadomietworzonych sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia

i kierowania sięważnymi dla zbiorowości normami postępowańRozwijanie samodzielności oraz

aktywności społecznej. Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego

organizowania czasu wolnego ,przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie.

Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w

pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.

Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami),

nauczycielami wychowanków,specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi,

wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.


    Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach.

Są to min.:

  • zajęcia plastyczno – techniczne
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne, np.: zabawy na placu zabaw, sali gimnastycznej, zabawy ruchowe w świetlicy;
  • zajęcia ruchowo – umuzykalniające; 
  • zajęcia tematyczne związane z kalendarzem, np.: Dzień Pluszowego Misia, Święta, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki;
  • zajęcia czytelnicze (bajki i opowiadania tematyczne dla dzieci);
  • zajęcia relaksacyjne.


    Organizowane są również imprezy okolicznościowe, konkursy i kiermasze prac dzieci: Andrzejki,

                      Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, kiermasz świąteczny, spotkanie wielkanocne, Dzień Dziecka, itp.                                          

Aktywizujemy wychowanków naszej świetlicy do brania udziału w różnych konkursach organizowanych

przez inne szkoły.