Od 1 kwietnia 2024 wprowadzony zostaje nowy system naliczania za obiady szkolne.

Opłatę za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej należy uiszczać z góry, przelewem na rachunek bankowy: PKO 76 1020 5402 0000 0602 0248 0531,  od 1-go do 5-go  dnia miesiąca.

Opłaty, które wpłyną przed lub po terminie zostaną odrzucone.

Warunkiem korzystania z obiadów jest podpisana deklaracja.

Kwota za obiady jest naliczana indywidualnie dla każdego ucznia w dzienniku Vulcan w zakładce „opłaty” ( z uwzględnieniem odpisów za poprzedni miesiąc)

Odpisów dokonuje WYŁĄCZNIE RODZIC ( W ZAKLADCE NIEOBECNOŚĆ NA POSIŁKU) !!! Wychowawca nie ma możliwości odpisów za całą klasę.

ODPISY MOŻNA ZGŁASZAĆ DO GODZINY 15:30 DNIA POPRZEDNIEGO (ŁĄCZNIE Z NIEDZIELĄ)

ZA KAŻDE DZIECKO DOKONUJEMY OSOBNEGO PRZELEWU

Prosimy przy wpłatach wpisywać imię  i nazwisko dziecka oraz klasę

załączniki: