b_350_250_16777215_0_0_images_2016.2017_ikony_dokumenty-szkolne.jpg

 

 

STATUT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 1     Zobacz

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 1     Zobacz

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY             Zobacz

ZASADY I KONSEKWENCJE                   Zobacz

REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW    Zobacz

STRATEGIA ZARZĄDZANIA SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI   Zobacz

OCENIANIE SZKOLNE w ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 1     Zobacz

OCENIANIE SZKOLNE w EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  w ZE 1    Zobacz

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA                                  Zobacz

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH    Zobacz  

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ              Zobacz 

PROCEDURY ŚWIETLICY SZKOLNEJ i STOŁÓWKI SZKOLNEJ     ZOBACZ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI LaFONTAINE'A      ZOBACZ

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH      ZOBACZ

KONKURSY NA ŚWIADECTWACH       ZOBACZ

PROCEDURY CHORÓB PASOŻYTNICZYCH   ZOBACZ    ZOBACZ    ZOBACZ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY MICROSOFT OFFICE 365   ZOBACZ