TUZ UBEZPIECZENIA

Aby zakupić polisę zgodną z wariantami zawartymi w ofercie, należy:

1. Wejść na www.tuz.pl
2. Wybrać produkt  NNW Szkolne
3. Wpisać tylko kod oferty specjalnej: EA3XJ2XUPOUH
Okres ubezpieczenia zaczyta się automatycznie, nie należy zaznaczać samodzielnie daty rozpoczęcia ochrony
UWAGA: Wpisanie kodu gwarantuje przystąpienie do oferty
4. Przejść dalej do wyboru wariantu

załączniki: