Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

Nabór 2018/2019

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  ZOBACZ

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli  ZOBACZ

 

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Przedszkole  ZOBACZ

 

Wniosek o przyjecie dziecka     ZOBACZ

 

Oświadczenie woli przyjęcia  ZOBACZ

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny  ZOBACZ

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  ZOBACZ

 

Oświadczenie o posiadaniu rodzenstwa wspolnie ubiegajacego sie o przyjecie do przedszkola  ZOBACZ

 

Oświadczenie o posiadaniu rodzenstwa kontynuującego edukację  ZOBACZ