Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

Nabór 2020/2021

 "Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje

się dzieci zamieszkałe w Zielonej Górze. Celem potwierdzenia miejsca zamieszkania w Zielonej Górze

do wniosku należy dołączyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT

(np. PIT-37, PIT-38, PIT-28 lub innego odpowiedniego dla formy dokonywanego przez Państwa rozliczenia).

PITy powinny dotyczyć roku 2019. W sytuacji jeżeli nie dokonali Państwo jeszcze rozliczenia podatku za rok 2019,

dopuszcza się złożenie rozliczenia za rok 2018. Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2020 r.

do wniosku mogą dołączyć kopię druku ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem,

złożone w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze.Do wniosku należy dołączyć PIT obojga

lub jednego z rodziców/opiekunów".

Informator dla rodziców  ZOBACZ

 

 Instrukcja dla rodziców - jak wysłać wniosek elektronicznie  ZOBACZ

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli  ZOBACZ

 

Klauzula informacyjna RODO  ZOBACZ

 

Wniosek o przyjecie dziecka     ZOBACZ

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny  ZOBACZ

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ZOBACZ

 

Oświadczenie o szczepieniu  ZOBACZ

 

Oświadczenie o posiadaniu rodzenstwa   ZOBACZ

 

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia   ZOBACZ

 

Instrukcja dla rodziców-potwierdzenie woli    ZOBACZ

 

Pity do naboru  ZOBACZ