Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

Nabór 2021/2022

 

"Celem potwierdzenia miejsca zamieszkania w Zielonej Górze do wniosku należy dołączyć pierwszą
 
stronę zeznania podatkowego PIT (np. PIT-37, PIT-38, PIT-28 lub innego odpowiedniego dla formy
 
dokonywanego przez Państwa rozliczenia). PIT-y powinny dotyczyć roku 2020. W sytuacji jeżeli nie
 
dokonali Państwo jeszcze rozliczenia podatku za rok 2020, dopuszcza się złożenie rozliczenia za rok 2019.
 
Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2021 r. do wniosku mogą dołączyć kopię
 
druku ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożone w odpowiednim
 
Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze.
 
Do wniosku należy dołączyć PIT obojga lub jednego z rodziców/opiekunów.
 
"Prosimy o dołączenie do składanych dokumentów podpisanej
 
informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do
 
przedszkola(Obowiązek informacyjny RODO)".
 
 
Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia   ZOBACZ
 
 
Instrukcja potwierdzenia woli przyjęcia   ZOBACZ
 
 

Informator dla rodziców    ZOBACZ

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli  ZOBACZ

 

Obowiązek informacyjny RODO  ZOBACZ

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola  ZOBACZ

 

Oświadczenie o wielodzietności  ZOBACZ

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  ZOBACZ

 

Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych  ZOBACZ

 

Oświadczenie dziecko posiadające rodzeństwo ZOBACZ