Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

O nas

V 686B

 

 

 

Szkolna Świetlica w Zespole Edukacyjnym nr 1 zapewnia uczniomzorganizowaną opiekę wychowawcza,

stwarza warunkido nauki własnej , zabawy i rekreacji.

Zadaniami świetlicy szkolnej w ZE1 jest:

               Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do

nauki własnej , zabawy i rekreacji.

                                   Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania

z dóbr kultury,rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.

Czytaj więcej: O nas