pobie

 

 Serdecznie zapraszamy do

kolejnej edycji akcji:

 

„Pola Nadziei"

 

 Tradycją lat ubiegłych, serdecznie zapraszamy
do włączenia się do tegorocznej akcji ,,Zielonogórskie Pola Nadziei”.
Chcemy nadal przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. 

Celem akcji, poza pozyskiwaniem funduszy na działalność Stowarzyszenia jest przede wszystkim

kształtowanie moralnych postaw dzieci i młodzieży oraz edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa

na los osób u kresu życia.

 

                   W środę (13.09) rozpoczynamy sprzedaż cebulek żonkili.

                Zachęcamy do pomocy i kupna cebulek.

 

          Pola Nadziei    ZOBACZ