Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

b_541_133_16777215_00_images_2016.2017_ikony_kintorr.jpg

 

Szanowni Państwo! Budżet Rady Rodziców zależy od wpłat każdego Rodzica.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci, Prezydium

Rady zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat tytułem

składek na działalność Rady Rodziców. 40zł od rodziny prosimy wpłacać u

skarbników klas lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem jaka klasa,

imię i nazwisko dziecka oraz RR.

 

Numer konta Rady Rodziców:

 

63102054020000000203845849

 

 

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Zielonej Górze,

Rada Rodzicówgromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły.

Podstawą funduszu są dobrowolne składki wpłacane przez rodziców uczniów naszej szkoły.

Szczególnymi zadaniami Rady Rodziców jest działanie na rzecz

pomocy:

- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania,

odzieży, podręczników,

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym (przedszkolnym),

- dofinansowanie lub sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

- nagrody rzeczowe dla szczególnie wyróżniających się uczniów lub zespołów artystycznych,

sportowych działających w zespole,

- zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego (w zależności od potrzeb zespołu),

- inne, co do których decyzję podejmuje Zarząd Rady Rodziców.

- Rada Rodziców może dofinansować poszczególne klasy Zespołu (Wniosek o dofinansowanie

składa wychowawca lub przewodniczący klasowej Rady Rodziców).