Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

rada.jpg

 

Skład Rady Rodziców

 

 Przewodnicząca: Joanna Sulicka

 

      Z-ca: Adriana Boniakowska

 

 Skarbnik: