Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

rada.jpg

 

Skład Rady Rodziców

 

 Przewodnicząca: J.Sulicka

 

      Z-ca: D.Binek

 

Sekretarz: A.Matczyńska

 

 Skarbnik: M. Lusznia-Dobrzyńska