Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

Egzamin gimnazjalny

2018/2019

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

1.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019.   ZOBACZ

 

2.Komunikat dyrektora CKE z 1 września 2017r. w sprawie szczegółowych

sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

w roku szkolnym 2018/2019.   ZOBACZ

 

3.Komunikat dyrektora CKE z 1 września 2017r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,

z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2019r.  ZOBACZ

 

 

instrukacja organizacji ezaminu gimnazjalnego 1     ZOBACZ

instrukacja organizacji ezaminu gimnazjalnego 2     ZOBACZ

instrukacja organizacji ezaminu gimnazjalnego 3     ZOBACZ

instrukacja organizacji ezaminu gimnazjalnego 4     ZOBACZ

harmonogram zadań przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 1     ZOBACZ

harmonogram zadań przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 2     ZOBACZ

harmonogram zadań przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 3     ZOBACZ

 

Harmonogram rekrutacji 2019/2020   ZOBACZ

 

Rekrutacja MEN    ZOBACZ

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA...     ZOBACZ