Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

Sekretariat:

 • księga ewidencji dzieci
 • księga uczniów
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • rejestr pism przychodzących i wychodzących
 • księgi arkuszy ocen
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • ewidencja wydanych delegacji


Kadry:

 • akta osobowe
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja urlopów
 • ewidencja chorobowa
 • ewidencja wyjść służbowych i prywatnych pracowników


Księgowość i płace:

 • kartoteki wynagrodzeń
 • ewidencja finansowo-księgowa
 • księga inwentarzowa środków trwałych
 • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych
 • księgozbiór
 • ewidencja i rozliczanie zasiłków
 • ewidencja podatkowa
 • ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 • ewidencja kontrahentów
 • ewidencja materiałowa i magazynowa


BHP:

 • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej , odzież i obuwie ochronne
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków uczniów


Składnica akt:

 • (znajdują się w nim dokumenty byłych pracowników oraz absolwentów szkoły)
 • dokumenty finansowo-księgowe
 • akta osobowe
 • księgi arkuszy ocen
 • dzienniki szkolne
 • kroniki

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. czwartek, 20 luty 2020 13:42 MojaSzkola.net