Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

 

SZANOWNI RODZICE

W związku z przerwą urlopową nauczycielek oraz pandemią COVID-19 Miejskie Przedszkole nr 12 w

Zespole Edukacyjnym nr 1 od 29.06.2020 r. będzie pracowało w ograniczonym zakresie, uruchamiając

tylko trzy grupy. Przedszkole dysponuje ograniczoną liczbą miejsc, w związku z wytycznymi

przeciwepidemicznymi Głównego InspektoraSanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formwychowania przedszkolnego oraz instytucji

opieki nad dziećmi do lat 3.

Na dzień dzisiejszy nie przyjmujemy deklaracji powrotu dzieci do przedszkola – brak miejsc.

Co tydzień, w piątek, będzie robiona weryfikacja dzieci przebywających w przedszkolu i wówczas

może zdarzyć się sytuacja, że będą wolne miejsca dla rodziców, którzy od dnia 22.06.2020 r. nadesłali internetowo

deklarację powrotu dziecka do przedszkola.
TREŚĆ DEKLARACJI:
Deklaruję chęć powrotu mojego dziecka ___________ (imię i nazwisko)

do Miejskiego Przedszkola nr 12.
Zostałem poinformowany/-a o nowych zasadach pracy przedszkola (godziny otwarcia) i zobowiązuję

się przestrzegać procedur i wytycznych wprowadzonych w placówce w związku z walką z COVID-19.

DEKLARACJA w PDF   ZOBACZ

Dyrektor ZE1
Katarzyna Dudzic